Cookiegebruik

Over cookies
BSH maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Instellingen cookies
U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bosch testpanel Deelname / Registratie

Het Bosch testpanel (hierna: "testpanel") is een onderdeel van BSH Huishoudapparaten B.V. (hierna: 'BSH') te Hoofddorp. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan het testpanel en alle daarmee samenhangende diensten.

Deze voorwaarden ('Deelname/Registratie') hebben specifiek betrekking op registratie en deelname aan dit testpanel en/of andere diensten aangeboden via het testpanel.

1. Om deel te kunnen nemen aan het testpanel dien je te zijn geregistreerd op de website: [www.bosch-home.nl/testpanel]

2. Registratie vereist dat je in het bezit bent van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. De beheerder van het testpanel kan dit e-mailadres daarnaast gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan.

3. Mocht de beheerder bij toeval stuiten op een inactief mailadres, dan zal deze gebruikersnaam (tijdelijk) worden geblokkeerd. Om de gebruikersnaam weer te activeren kan je een e-mail sturen aan bosch-testpanel@bshg.com .

4. Wij hebben het recht om je inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook. Acceptatie van je inschrijving maakt je tot Deelnemer.

5. Je inschrijving als Deelnemer aan het testpanel geschiedt op vrijwillige basis, je inschrijving verplicht ons niet om je te selecteren als Tester. De inschrijving en registratie als Deelnemer geeft je dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het testen van producten.

6. Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder die woonachtig zijn in Nederland. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van bij de organisatie betrokken ondernemingen en hun familieleden.

7. Indien er de mogelijkheid is om deel te nemen aan het testen van een bepaald product, zullen wij je daarvoor per e-mail benaderen met instructies. Informatie over deze testperiode kun je vinden op: [www.bosch-home.nl/testpanel].

8. Je zult alle instructies uit de mail nauwkeurig naleven, waaronder het zorgvuldig behandelen van het testproduct, het na afloop van de test retourneren van het product in goede staat (indien toepasselijk) en het volledig en waarheidsgetrouw invullen van de bij de test behorende vragenlijst binnen de daarbij gestelde termijn (indien van toepassing).

9. Na inschrijving van het testpanel ben je officieel een Deelnemer. Word een producttest aangeboden ontvang je een e-mail met daarin een link naar het aanmeldformulier voor dit specifieke testpanel. Door op [deze link] te klikken kom je naar het inschrijfformulier.

10. Bij de inschrijving stellen wij een aantal vragen die ons helpen de testers voor dit product te selecteren. Je dient de vragen waarheidsgetrouw te beantwoorden.

11. Zodra de inschrijfperiode is beëindigd, zullen wij uit alle Deelnemers enkele Testers selecteren. Wanneer je geselecteerd bent, wordt er contact met je opgenomen door onze leverancier die een afspraak met je maakt voor de levering van het te testen apparaat. Zodra het apparaat geleverd is start de testperiode.

12. Voorafgaand krijg je nog een begeleidende mail over de duur van de testperiode en met de contactgegevens voor vragen. Het apparaat zal kosteloos worden bezorgd en geïnstalleerd indien nodig en aangegeven. Na afloop van de testfase lezen wij graag jouw persoonlijke ervaringen met dit product in vorm van een onafhankelijke review op www.kieskeurig.nl en op [www.bosch-home.nl].

13. Het testpanel noch BSH noch de fabrikant is je enige (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door jou uitgevoerde testhandelingen of voor kosten die je in het kader daarvan hebt gemaakt.

14. Wij behouden ons het recht voor je bijdragen in te korten en aan te passen. Deelnemers/Testers van het testpanel mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op het testpanel opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van BSH.

15. Wij zijn gerechtigd om alle gegevens die je invult op de vragenlijst of anderszins plaatst op of ter beschikking stelt aan het testpanel te publiceren, al dan niet door middel van derden, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord. Inhoudende in ieder geval, dat het testpanel je bijdrage kan:

  • • doorsturen binnen BSH en alle bijbehorende ondernemingen;
  • • delen via social media;
  • • plaatsen op andere betrouwbare websites;
  • • gebruiken in campagnes van het testpanel;
  • • op andere manieren dan als tekst op een website (laten) presenteren (bijvoorbeeld verwerkt in video en/of audio fragmenten).

16. Wij zijn gerechtigd om bijdragen en/of informatie van het testpanel te verwijderen indien wij daartoe aanleiding zien (bijvoorbeeld inbreuk op de rechten van derden, strijdig met goede zeden, enzovoorts).

17. Enkele weken voor afloop van een testperiode kan je per e-mail benaderd worden met een speciale aanbieding.

18. Het deelnemen aan het testpanel en aan concrete testen gebeurt geheel voor eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deelname aan het testpanel en/of het uitvoeren van concrete testen of die anderszins verband houden met het gebruik van het testpanel en de daarom door ons aangeboden producten en diensten.

19. Wij zijn gerechtigd om Deelnemer(s) de toegang tot het testpanel voor onbepaalde tijd te ontzeggen indien Deelnemer(s) handelen in strijd met hetgeen bepaald in deze Voorwaarden.

20. Het deelnemen en/of gebruik maken van het testpanel geschiedt geheel op eigen risico van de Deelnemer/Tester/bezoeker.

21. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van het testpanel, is het mogelijk dat de informatie die daarop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

22. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het testpanel, of met de tijdelijke onmogelijkheid om het testpanel te kunnen raadplegen.

23. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van het testpanel is verkregen.

24. Met het oog hierop wordt de Deelnemer aan het testpanel altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via het testpanel verkregen informatie. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

25. Wij zijn gerechtigd om onze rechten en verplichtingen zonder toestemming van de Deelnemers aan het testpanel over te dragen aan een derde. Op het gebruik van het testpanel en de daarop aangeboden activiteiten en diensten, alsmede op het deelnemen aan het testpanel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, de daarop aangeboden diensten, het deelnemen aan de website of anderszins voortvloeiend uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van het testpanel, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze voorwaarden zijn het laatst aangepast op 18 november 2015.

MyBosch

Meld je gratis aan en geniet van de voordelen!

Onze service

Perfecte service – voor en na de aankoop.

088-424 4010

Ontdek Bosch

Ontdek kwaliteit, perfectie en betrouwbaarheid.

Vind een dealer

Vind een verkooppunt bij jou in de buurt.