BSH maakt gebruik van cookies waarmee wij en (in indien geaccepteerd) derde partijen uw internetgedrag binnen onze website kunnen volgen. Dankzij deze en vergelijkbare technieken kunnen wij de website voor u naar verwachting laten functioneren en u daarbij persoonlijker van dienst zijn met gerichtere boodschappen.

Online een afspraak maken

Selecteer hiervoor een van je geregistreerde apparaten of vul het E-nummer in van het apparaat waarvoor je een afspraak wilt maken. Bosch heeft dit nodig om het bezoek voor te bereiden, bijvoorbeeld om te zorgen dat de technicus tijdens zijn bezoek de juiste onderdelen bij zich heeft. Het E-nummer kan je vinden op het typeplaatje van het apparaat.

Maak hier een afspraak voor één van je geregistreerde producten

Of maak een afspraak via het E-nummer van jouw apparaat.

Vul hier je E-nummer in
De ingevoerde gegevens zijn niet correct
[global.common.msg.errorminlength]
De ingevoerde gegevens zijn niet correct.
Onbekend E-nummer. Corrigeer invoer.