BSH maakt gebruik van cookies waarmee wij en (in indien geaccepteerd) derde partijen uw internetgedrag binnen onze website kunnen volgen. Dankzij deze en vergelijkbare technieken kunnen wij de website voor u naar verwachting laten functioneren en u daarbij persoonlijker van dienst zijn met gerichtere boodschappen.

Online een afspraak maken

Maak een afspraak met het typenummer (E-nr) van jouw apparaat.

Selecteer een van je geregistreerde apparaten of vul het typenummer (E-nr) in van het apparaat waarvoor je een afspraak wilt maken. Dit nummer kan je vinden op het typeplaatje van het apparaat.

Vul hier je E-nummer in
Controleer de ingevoerde gegevens.
[global.common.msg.errorminlength]
Dit veld komt niet overeen.
Onbekend E-nummer. Corrigeer invoer.

Maak hier een afspraak voor één van je geregistreerde producten